Samhall AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Samhall AB!

Bolaget ska direkt eller indirekt t.ex i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal industri-och tjänstebranscher såsom industriproduktion inom bl.a. trä, elektronik, kablage och förpackning samt service-tjänster inom bl.a städ-och fastighetsservice, bedriva viss arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning, arbets-träning utan ersättning via statsbudgetanslag samt därmed förenlig verksamhet. Produktionen ska ske i egen regi eller hos kund. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga där behov finns. Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.
Samhall AB är verksamt i SVENSTAVIK och har inte ännu uppdaterat sin presentation på StädListan. Samhall AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på StädListan. Tipsa gärna Samhall AB om StädListan när du är i kontakt med dem.

Om du söker städfirmor så har du en jättebra möjlighet att skapa en offertförfrågan och jämföra olika firmor som är verksamma i ditt område via vår offertservice. Tjänsten går ut på att du får offert från olika städfirmor som är verksamma i ditt område. Tjänsten låter dig snabbt och bekvämt göra ett urval av intresserade städfirmor direkt över nätet.

Du kan sedan i lugn och ro jämföra från städfirmor och välja den som passar bäst för just dig. Observera att det är helt kostnadsfritt att använda tjänsten!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Tjänster

Skolstädning

För att skapa en trevlig och givande arbetsmiljö i skolor för både lärare och elever är det otroligt viktigt att hålla en god hygien och frisk omgivning. En skolstädning innebär tömning av alla papperskortar samt komplett rengöring av alla toaletter inklusive handfat, speglar och kakel. Alla golv i alla korridorer och klassrum ska rengöras ordentligt och alla handtag ska göras rent så att inte sjukdomar och bakterier sprids lika lätt. Omklädningsrum och duschar ska självklart också rengöras ordentligt med jämna mellanrum, även alla ytor, bänkar och golv i eventuella lärar – och elevkök.

Industristädning

Lokaler som berörs av industristädning är till exempel lagerlokaler, bilverkstäder och större industrier som fabriker. På sådana ställen samlas det lätt mycket smuts och damm vilket på lång sikt kan vara skadligt för anställda. I industristädningar ingår det ibland olika saker beroende hur städytorna ser ut, men det vanligaste är en någorlunda regelbunden rengöring av väggar, tak, rör, balkar och lite mer daglig städning av ytor som hygienutrymmen, toaletter, kontor och andra arbetsplatser. Tömning av papperskorgar och påfyllning av tvål och pappershanddukar på toaletterna ingår också. Oftast används särskilda maskiner för att göra arbetet mer effektivt och få allt gjort snabbare.

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2,412,000 2,456,000 2,390,000
Rörelseresultat -77,000 60,000 129,000
Resultat efter finansnetto 23,000 143,000 156,000
Resultat före skatt 26,000 126,000 156,000
Årets resultat 47,000 126,000 156,000
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 126,000 131,000 114,000
Anläggningstillgångar 144,000 110,000 107,000
Kortfristiga fordringar 2,205,000 2,114,000 1,941,000
Omsättningstillgångar 3,240,000 3,139,000 2,910,000
Summa 3,384,000 3,249,000 3,017,000
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500,000 500,000 500,000
Bundet eget kapital 500,000 500,000 500,000
Eget kapital 1,560,000 1,513,000 1,387,000
Obeskattade reserver 14,000 17,000 0
Avsättningar 15,000 18,000 13,000
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,795,000 1,701,000 1,617,000
Eget kapital och skulder 3,384,000 3,249,000 3,017,000
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 180.50% 184.50% 180.00%
Vinstmarginal -1.10% 0.90% 1.90%
Soliditet 46.40% 46.90% 46.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 16,789 16,404 16,280
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 4,100 4,100 3,900
Personalkostnader 5,915,000 5,613,000 5,509,000
Sociala kostnader 1,613,700 1,487,000 1,448,800
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490810-XXXX Alm, Leif Torbjörn Extern firmatecknare sedan 2007-03-15
500921-XXXX Jakobsson, Kristina Marianne Charlotta Arbetstagarrepresentant sedan 2014-02-01
500921-XXXX Jakobsson, Kristina Marianne Charlotta Suppleant sedan 2014-02-01
510518-XXXX Strand, Stig Erik Ledamot sedan 2011-05-19
510518-XXXX Strand, Stig Erik Ordförande sedan 2011-05-19
550823-XXXX Kilsved, Hans Olof Ledamot sedan 2012-05-24
560502-XXXX Johansson, John Per Kenneth Ledamot sedan 2004-06-14
571014-XXXX Nilsson, Wenny Maria Ledamot sedan 2009-12-08
580125-XXXX Tolfes, Gunnel Chatarina Ledamot sedan 2010-06-04
591028-XXXX Litbo, Pia Doris Viviann Arbetstagarrepresentant sedan 2009-06-24
591028-XXXX Litbo, Pia Doris Viviann Ledamot sedan 2009-06-24
600912-XXXX Carlsén, Bertil Olof Edgar Ledamot sedan 2010-06-04
601004-XXXX Andersson, Ann-Christin Elisabeth Arbetstagarrepresentant sedan 2008-05-12
601004-XXXX Andersson, Ann-Christin Elisabeth Ledamot sedan 2010-06-04
610211-XXXX Olsson Lidbom, Paul -Rickard Extern vice verkställande direktör sedan 2010-06-04
611016-XXXX Abrahamsson, Hans Roger Arbetstagarrepresentant sedan 2009-06-24
611016-XXXX Abrahamsson, Hans Roger Ledamot sedan 2009-06-24
620316-XXXX Höglind, Monika Maria Extern firmatecknare sedan 2013-07-01
620425-XXXX Olinder, Karl Olof Göran Extern firmatecknare sedan 2011-09-26
620818-XXXX Fasth Gillstedt, Ingrid Helen Ledamot sedan 2012-05-24
621222-XXXX Lingegård, Monica Cecilia Extern verkställande direktör sedan 2011-05-19
630223-XXXX Sundin, Anders Roberth Extern firmatecknare sedan 2012-05-24
640717-XXXX Eliasson, Mats Göran Extern firmatecknare sedan 2007-03-15
640725-XXXX Janeman, Hans Gösta Erland Arbetstagarrepresentant sedan 2012-05-24
640725-XXXX Janeman, Hans Gösta Erland Suppleant sedan 2012-05-24
710131-XXXX Skåninger, Per Magnus Ledamot sedan 2012-09-18
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2011-05-19
711026-XXXX Ekberg, Peter Stellan Huvudansvarig revisor sedan 2011-05-19
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430626-XXXX Wolrath, Björn Gustaf Ledamot 2000-05-26 - 2011-05-19
430626-XXXX Wolrath, Björn Gustaf Ordförande 2007-05-29 - 2011-05-19
431125-XXXX Brinkhof Walter, Gina Margareta Arbetstagarrepresentant 2001-09-03 - 2009-06-24
431125-XXXX Brinkhof Walter, Gina Margareta Ledamot 2001-09-03 - 2009-06-24
440130-XXXX Carlsson, Sven Tommy Gunnar Arbetstagarrepresentant 2001-09-03 - 2009-06-24
440130-XXXX Carlsson, Sven Tommy Gunnar Ledamot 2001-09-03 - 2009-06-24
460524-XXXX Brusén, Karl Peter Ledamot 2007-05-29 - 2009-06-24
470830-XXXX Nettersand, Lena Birgitta Extern firmatecknare 2004-09-30 - 2011-05-19
471103-XXXX Jönsson, Björn Ove Arbetstagarrepresentant 2005-06-28 - 2012-05-24
471103-XXXX Jönsson, Björn Ove Suppleant 2005-06-28 - 2012-05-24
471106-XXXX Cassel, Filip Öiar Revisorssuppleant 2004-03-10 - 2010-06-04
480328-XXXX Andersson, Kurt Håkan Arbetstagarrepresentant 2007-05-29 - 2008-05-12
480328-XXXX Andersson, Kurt Håkan Suppleant 2007-05-29 - 2008-05-12
480416-XXXX Ågren Böhlin, Birgitta Extern verkställande direktör 2004-03-10 - 2011-05-19
500610-XXXX Mjönes, Kerstin Cecilia Arbetstagarrepresentant 2007-05-29 - 2012-05-24
500610-XXXX Mjönes, Kerstin Cecilia Ledamot 2007-05-29 - 2010-06-04
500610-XXXX Mjönes, Kerstin Cecilia Suppleant 2010-06-04 - 2012-05-24
511028-XXXX Kraft, Eva Charlotta Ledamot 2007-05-29 - 2012-05-24
511203-XXXX Rolén, Anna Katarzyna Ledamot 2009-06-24 - 2012-05-24
560628-XXXX Kvarnström, Eivor Yvonne Arbetstagarrepresentant 2005-06-28 - 2012-05-24
560628-XXXX Kvarnström, Eivor Yvonne Suppleant 2005-06-28 - 2012-05-24
590702-XXXX Hedlund, Anna-Karin Extern firmatecknare 2007-03-15 - 2009-06-24
591024-XXXX Söderhielm, Eric Gustav Henrik Revisorssuppleant 2012-05-24 - 2013-07-01
600602-XXXX Sande, Björn Erik Revisorssuppleant 2011-05-19 - 2012-05-24
601004-XXXX Andersson, Ann-Christin Elisabeth Suppleant 2008-05-12 - 2010-06-04
610211-XXXX Olsson Lidbom, Paul -Rickard Extern firmatecknare 2007-03-15 - 2010-06-04
610825-XXXX Henriksson, Evy Maria Elvira Arbetstagarrepresentant 2012-05-24 - 2013-02-19
610825-XXXX Henriksson, Evy Maria Elvira Suppleant 2012-05-24 - 2013-02-19
611114-XXXX Hallander Larsson, Marie Ledamot 2004-06-14 - 2010-06-04
620618-XXXX Sedolin, Gudrun Maria Rolfsdotter Ledamot 2007-05-29 - 2010-06-04
630316-XXXX Skogster Stange, Christina Ingrid Agnes Extern firmatecknare 2007-03-15 - 2009-09-15
631222-XXXX Silokangas Belin, Eila Ann-Mari Extern firmatecknare 2011-08-11 - 2012-08-24
641207-XXXX Lööw, Lars Fredrik Johan Extern firmatecknare 2007-03-15 - 2011-08-11
660914-XXXX Bergman, Ulla Agneta Revisorssuppleant 2010-06-04 - 2011-05-19
680927-XXXX Henmark, Johan Tobias Fredrik Ledamot 2003-11-01 - 2011-05-19
690407-XXXX Edqvist Öhrner, Astrid Janeth Simone Arbetstagarrepresentant 2012-05-24 - 2013-07-01
690407-XXXX Edqvist Öhrner, Astrid Janeth Simone Suppleant 2012-05-24 - 2013-07-01
690606-XXXX Thorén, Jan Michael Ledamot 2011-05-19 - 2012-09-18
710221-XXXX Nordmark, Eva Marie Ledamot 2006-06-15 - 2009-06-24
Tidigare Tillsynsbefattningar
511222-XXXX Wardhammar, Per Håkan Huvudansvarig revisor 2004-06-14 - 2011-05-19
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2004-06-14 - 2011-05-19
591024-XXXX Söderhielm, Eric Gustav Henrik Revisor 2004-03-10 - 2010-06-04
600602-XXXX Sande, Björn Erik Revisor 2012-05-24 - 2013-07-01
661206-XXXX Herjevik, Sven Anders Revisor 2010-06-04 - 2012-05-24
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556448-1397
VD Lingegård ,
Registrerat 1992-05-13
Status Aktivt
Anställda 16789
Typ av firma Publikt aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Industriv. 21, Box 3
Postnummer 84040
Postort SVENSTAVIK
KARTA
Karta till Samhall AB
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
81210 Städföretag
27320 Industri för andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
27400 Industri för belysningsarmatur
32501 Industri för medicinska och dentala instrument och tillbehör
78200 Personaluthyrningsföretag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska direkt eller indirekt t.ex i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal industri-och tjänstebranscher såsom industriproduktion inom bl.a. trä, elektronik, kablage och förpackning samt service-tjänster inom bl.a städ-och fastighetsservice, bedriva viss arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning, arbets-träning utan ersättning via statsbudgetanslag samt därmed förenlig verksamhet. Produktionen ska ske i egen regi eller hos kund. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga där behov finns. Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >Strand, Stig Erik i förening med en av>ledamöterna Firman tecknas ensam av >Lingegård, Monica Cecilia Firman tecknas två i förening av>Alm, Leif Torbjörn >Eliasson, Mats Göran >Höglind, Monika Maria >Olinder, Karl Olof Göran>Olsson Lidbom, Paul-Rickard >Sundin, Anders Roberth