Iss Facility Services AB - Malmö

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

020-155155

Välkommen till Iss Facility Services AB - Malmö!

Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg och därmed förenlig verksamhet, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekommande tjänster exklusive sjukvård), fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, saneringsarbete i samband med olje-, brand-och vattenskador, driva handel med förbrukningsvaror och maskiner för städverksamhet och industriell verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Iss Facility Services AB - Malmö är verksamt i Malmö och har inte ännu uppdaterat sin presentation på StädListan. Iss Facility Services AB - Malmö har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på StädListan. Tipsa gärna Iss Facility Services AB - Malmö om StädListan när du är i kontakt med dem.

Om du söker städfirmor så har du en jättebra möjlighet att skapa en offertförfrågan och jämföra olika firmor som är verksamma i ditt område via vår offertservice. Tjänsten går ut på att du får offert från olika städfirmor som är verksamma i ditt område. Tjänsten låter dig snabbt och bekvämt göra ett urval av intresserade städfirmor direkt över nätet.

Du kan sedan i lugn och ro jämföra från städfirmor och välja den som passar bäst för just dig. Observera att det är helt kostnadsfritt att använda tjänsten!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4,603,391 4,657,300 4,757,556
Rörelseresultat 218,522 204,950 214,885
Resultat efter finansnetto 210,167 173,950 245,376
Resultat före skatt 185,492 162,491 227,426
Årets resultat 133,132 103,376 160,423
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 12,697 13,545 7,179
Anläggningstillgångar 1,364,208 1,478,226 1,368,395
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,571,377 2,432,510 2,792,921
Summa 3,935,585 3,910,736 4,161,316
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50,000 50,000 50,000
Bundet eget kapital 50,000 50,000 50,000
Eget kapital 808,897 735,355 690,015
Obeskattade reserver 512,043 487,368 475,909
Avsättningar 219,229 224,422 228,333
Långfristiga skulder 528,284 528,179 789,775
Kortfristiga skulder 1,867,132 1,935,412 1,977,284
Eget kapital och skulder 3,935,585 3,910,736 4,161,316
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 137.70% 125.70% 141.30%
Vinstmarginal 4.70% 4.40% 4.50%
Soliditet 30.70% 28.00% 24.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 8,054 8,380 8,262
Löner Styrelse/VD 1,295 0 817
Varav Bonus/tantiem 4,619 2,113 2,925
Personalkostnader 2,973,974 3,087,075 3,017,948
Sociala kostnader 103,486 819,719 814,164
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 113,500 113,500 115,000
Varav utnyttjad 41,234 43,092 42,503

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560822-XXXX Lindström, Marie-Irene Arbetstagarrepresentant sedan 2001-09-19
560822-XXXX Lindström, Marie-Irene Ledamot sedan 2001-09-19
600227-XXXX Högfors, Carola Viola Elisabeth Arbetstagarrepresentant sedan 2012-05-29
600227-XXXX Högfors, Carola Viola Elisabeth Suppleant sedan 2012-05-29
630731-XXXX Bjerg, Adam Troels Ledamot sedan 2011-10-04
630731-XXXX Bjerg, Adam Troels Ordförande sedan 2011-10-04
630731-XXXX Bjerg, Adam Troels Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-10-04
661018-XXXX Nygaard, Lars Extern verkställande direktör sedan 2013-05-21
680214-XXXX Petranyi, Christina Birgitta Arbetstagarrepresentant sedan 2009-09-16
680214-XXXX Petranyi, Christina Birgitta Ledamot sedan 2009-09-16
700328-XXXX Jakobsen, Kofoed Christian Ledamot sedan 2012-09-13
700328-XXXX Jakobsen, Kofoed Christian Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-09-13
711128-XXXX Wik, Thomas Extern firmatecknare sedan 2008-09-04
730219-XXXX Vahman, Helene Tamilla Ledamot sedan 2010-04-16
730219-XXXX Vahman, Helene Tamilla Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-04-16
740621-XXXX Beck, Lars Kufall Extern firmatecknare sedan 2013-05-21
760223-XXXX Santibanez Vargas, Alex Patricio Arbetstagarrepresentant sedan 2014-05-14
760223-XXXX Santibanez Vargas, Alex Patricio Ledamot sedan 2014-05-14
780214-XXXX Nyqvist, Niklas Claes Arbetstagarrepresentant sedan 2014-07-03
780214-XXXX Nyqvist, Niklas Claes Suppleant sedan 2014-07-03
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2004-11-04
590526-XXXX Gustafsson, Per Gustaf Johan Huvudansvarig revisor sedan 2005-07-19
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556410-3280
VD Nygaard ,Lars
Registrerat 1990-11-05
Status Fusion avslutad
Anställda 8054
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1997-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 2906
Postnummer 21209
Postort Malmö
KARTA
Karta till Iss Facility Services AB - Malmö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
81210 Städföretag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg och därmed förenlig verksamhet, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekommande tjänster exklusive sjukvård), fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, saneringsarbete i samband med olje-, brand-och vattenskador, driva handel med förbrukningsvaror och maskiner för städverksamhet och industriell verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Beck, Lars Kufall >Bjerg, Adam Troels>Jakobsen, Kofoed Christian >Nygaard, Lars >Vahman, Helene Tamilla >Wik, ThomasDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder